Wymiana okien w zabytkowym budynku a konserwator zabytków

W nowoczesnym budownictwie możemy zainstalować takie okna, jakie nam się podobają. Zupełnie inaczej jest w starych budynkach objętych kontrolą konserwatora zabytków – tutaj nie ma dowolności i trzeba kierować się ścisłymi wytycznymi. Wyjaśniamy czego może wymagać konserwator zabytków i jakie dokumenty należy przygotować.

Wymiana okien w zabytkowej kamienicy

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu, wszystkie przeprowadzane w nim remonty podlegają ścisłym regulacjom i kontrolom konserwatora. Z pozoru prosta praca, jaką jest wymiana stolarki okiennej, w obiektach zabytkowych wymaga zastosowania rozwiązań zapewniających ciągłość architektoniczną, na którą składają się: elementy wykończenia, kolorystyka, wystrój elewacji, układ, wielkość i kształt otworów okiennych, podziały tafli szyb, detale zdobnicze i wiele innych.

W rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) wymiana stolarki okiennej stanowi remont budynku, a gdy taki obiekt jest wpisany do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę i zgody konserwatora zabytków.

Co więcej, zgody takiej będzie wymagał również budynek, który nie znajduje się na liście, ale jest zlokalizowany w obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Taki pogląd potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura akt: II OSK 1656/13), rozstrzygający spór o wymianę starych drewnianych okien na okna z pvc w budynku na warszawskim Mokotowie, leżącym w obszarze układu urbanistycznego wpisanego w 1990 r. do rejestru zabytków, wraz z zespołem budowlanym i zielenią.

Tysiące wykonanych okien zabytkowych, stylizowanych i ponad 30 lat na rynku budowlanym.

Nasze referencje i wykonane prace świadczą o wysokiej jakości i rzetelności.

„Nowe okna wykonano z drewna na wzór zabytkowej stolarki, ze szczególnym poszanowaniem zasad konserwatorskich, odtwarzając wiernie kształty podziałów okiennych, jak i dekoracje snycerskie w formie profilowanych listew.

Okna charakteryzuje również wysoka jakość wykonawstwa.”

– Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Okna do zabytków i do zabytkowych kamienic – wybrane realizacje (po kliknięciu zdjęcie się powiększa):

Zachęcamy do obejrzenia przykładowych realizacji z zakresu renowacji i odtworzenia drewnianych okien zabytkowych. To dedykowana oferta poświęcona oknom zabytkowym jak również galeria, w której można zapoznać się z wybranymi realizacjami okien drewnianych – zarówno do obiektów zabytkowych jak również do nowoczesnego budownictwa.

Jakie dokumenty należy złożyć chcąc uzyskać zgodę na wymianę okien?

Remont, a więc także wymiana okien, w obiektach zabytkowych, wymaga pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z procedurą opisaną w art. 30 ustawy Prawo budowlane.

Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak m.in: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Wraz ze zgłoszeniem, należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, szkice i rysunki przedstawiające plan spójnej strategii dla wymiany okien w budynku. Niezbędne będą również pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Powyższe informacje wystarczą, jeżeli wymienione okna będą identyczne z oryginalnymi. Natomiast jeżeli kolorystyka, podziały ram okiennych lub kształty mają się zmienić, należy dostarczyć projekt całej elewacji budynku. Niedopuszczalne są jednostkowe zmiany okien, wymagana jest spójność architektoniczna. O ile dla obiektów należących do jednego właściciela nie będzie to problemem, o tyle w przypadku np. kamienic wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli i jednakowa strategia wymiany okien. Ponadto najlepiej, aby wszystkie okna były wykonane przez tego samego producenta, gdyż różni wytwórcy mogą inaczej interpretować wytyczne konserwatora zabytków.

Na wymianę okien można otrzymać dofinansowanie

Koszt wymiany drewnianych okien w zabytkowych obiektach jest wysoki i przewyższa zakup standardowych modeli z pvc. Przede wszystkim zabytkowe okna muszą być wykonywane według ścisłych wytycznych, z określonego gatunku drewna i powinny charakteryzować się konkretną plastyką oraz zdobieniami.

Warto postarać się o dofinansowanie od samorządu, obejmujące np. prace związane z zabezpieczeniem kamienicy, odtworzeniem, renowacją, uzupełnieniem tynków, wymianą okien i odtworzeniem drzwi zewnętrznych czy nawet dachu. Przepisy dotyczące ubiegania się o takie dofinansowania są różne w zależności od jednostek samorządowych.

Okna od Bracia Nowaccy

Przygotowanie spójnej strategii wymiany okien w zabytkowym budynku nie jest proste i wymaga doświadczenia oraz wiedzy. Jeżeli poszukujesz wykonawcy, który posiada doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac – sprawdź ofertę naszej firmy, specjalizującej się właśnie w produkcji drewnianych okien zabytkowych. Zapraszamy do zapoznania się z galerią realizacji oraz do kontaktu z nami!

3.4/5 - (14 votes)

4 Comments

 • Zabytki

  Zabytkowy budynek nie trzeba płacić podatku, ale żeby cokolwiek z nim zrobić to trzeba trochę papierologii wypełnić 😉

 • Rafal

  A co jeśli żaden z mieszkańców nie zastosował się do tego i wymienił okna na własną rękę. A niestety jestem nowym mieszkańcem i do mnie doczepila się spółdzielnia Ora konserwator zabytków. Wg mnie to podlega pod dyskryminację.

  • Redakcja

   Niestety wiele osób lekceważy konieczność konsultacji takich kwestii jak wymiana okien z konserwatorem. Opisany przez Pana przypadek nie jest rzadki – konieczne jest tutaj zgłoszenie się i wyjaśnienie tej sytuacji z konserwatorem zabytków i spółdzielnią.

 • Write a Comment

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Podaj wynik działania: *