Program Czyste powietrze - obraz tytułowy

Co warto wiedzieć o rządowym programie Czyste Powietrze?

Wszyscy chcielibyśmy wziąć głęboki wdech i nie martwić się, że wraz z życiodajnym tlenem, wdychamy mnóstwo pyłów i zanieczyszczeń. Niestety, smutne statystyki wskazują, że jakość powietrza w Polsce jest na dramatycznym poziomie. Społeczeństwo jest w tym zakresie coraz bardziej uświadomione, a akcje, takie jak rządowy program „Czyste Powietrze” są iskierkami nadziei, że wkrótce będziemy mogli cieszyć się – jeśli nie czystym, to przynajmniej czystszym – powietrzem.

Czym jest program Czyste Powietrze?

Celem rządowej akcji jest poprawa efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Ma to zostać osiągnięte przez modernizację i wymianę pieców grzewczych, docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Co to oznacza w praktyce? Między innymi to, że w ramach dofinansowania można starać się o pieniądze na wymianę okien i drzwi.

Składając wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, otrzymasz dodatkowe fundusze na:

 • Wymianę i modernizację starych źródeł ciepła zwłaszcza pieców węglowych niespełniających kryteriów co do emisji zanieczyszczeń.
 • Termoizolację budynków.
 • Wymianę okien i drzwi na nowe, szczelne i energooszczędne.
 • Modernizację instalacji centralnego ogrzewania i wody użytkowej.
 • Montaż systemów wentylacji z odzyskiem ciepła.
 • Instalację systemów odnawialnych źródeł energii.

Program przewidziany jest na lata 2018-2029, a wnioski o otrzymanie dofinansowania można składać już od września 2018. Budżet zaplanowano na 103 mld złotych, z czego 63,3 mld zł na finansowanie w formie dotacji, a 39,7 mld zł na finansowanie w formie pożyczek.

Ile można otrzymać w formie wsparcia?

Osoby, które złożą wnioski, mogą liczyć na pokrycie od 30% do 90% kosztów inwestycji, jest to uzależnione głównie od miesięcznych dochodów rodziny oraz łącznej kwoty inwestycji. Maksymalny koszt przewidziany do wsparcia wynosi 53 tys. złotych (kwota ta nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu).

Prawdopodobne wartości dotacji w programie Czyste Powietrze

 • Dochód w rodzinie do 600 zł/os – do 90% kosztów inwestycji + pożyczka do 10% wartości dotacji.
 • Dochód w rodzinie do 800 zł/os – do 80% kosztów inwestycji + pożyczka do 20% wartości dotacji.
 • Dochód w rodzinie do 1000 zł/os – do 70% kosztów inwestycji + pożyczka do 30% wartości dotacji.
 • Dochód w rodzinie do 1200 zł/os – do 60% kosztów inwestycji + pożyczka do 40% wartości dotacji.
 • Dochód w rodzinie do 1400 zł/os – do 50% kosztów inwestycji + pożyczka do 50% wartości dotacji.
 • Dochód w rodzinie do 1600 zł/os – do 40% kosztów inwestycji + pożyczka do 60% wartości dotacji.
 • Dochód w rodzinie powyżej 1600 zł/os – do 30% kosztów inwestycji + pożyczka do 70% wartości dotacji.

Dofinansowanie jest realną pomocą i warto się o nie postarać, zwłaszcza jeżeli planujesz remont lub modernizację domu jednorodzinnego. Wymiana instalacji ciepłowniczej i izolacja budynku zapewni oszczędności w domowym budżecie. Wnioski można składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) właściwym dla miejsca, pod który należy dany budynek. Można je składać elektronicznie lu papierowo do 31.12.2027.

Resort Środowiska przygotował cykl spotkań edukacyjnych w każdej gminie w Polsce, podczas których poruszane będą tematy edukacyjne i informacyjne, udzielana będzie również pomoc w ubieganiu się o dofinansowanie na termomodernizację domu. Szczegóły na temat wymagań i dokumentów, jakie należy złożyć, możesz przeczytać na stronie Ministerstwa Środowiska.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Rządowy program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków, zarówno już istniejących, jak i nowo budowanych.

Wymień okna na nowe w ramach programu Czyste Powietrze

Warto złożyć wniosek na dofinansowanie wymiany starych okien i drzwi, gdyż to przez nie ucieka najwięcej ciepła z budynku, a do wnętrza dostają się pyły PM10 i PM2,5, tworzące smog i miejskie zanieczyszczenia. O tym, jak wielkim problemem jest smog w polskich miastach, przeczytasz w innym artykule.

W naszych produktach stosujemy energooszczędne rozwiązania, zapewniające bardzo wysoką termoizolację, co razem z dobrą izolacją ścian oraz inwestycją w zmodernizowaną instalację grzewczą zapewni Tobie i wszystkim mieszkańcom domu komfort i oszczędności. A jeżeli przy okazji możesz dołożyć małą cegiełkę do ochrony środowiska i czystego powietrza, to naprawdę warto!

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałem o tym, dlaczego nasze produkty są ekologiczne, energooszczędne i mogą stanowić dobre uzupełnienie termoizolacji budynku.

5/5 - (1 vote)

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj wynik działania: *